Pro prodávající :

 1. Prověříme Vaši nemovitost po stránce právní i technické, navrhneme případná řešení
 2. Dodáme Vám aktuální výpis Listu vlastnictví, kopii katastrální mapy, případně jiné listiny
 3. Nabídneme nemovitost našim klientům a budeme ji inzerovat na internetu a v tisku
 4. Zabezpečíme naši osobní přítomnost při prohlídkách Vaší nemovitosti
 5. Přichystáme podklady pro vypracování smluv u advokáta
 6. Dohlédneme na součinnost při připomínkování a podpisu smlouvy předkupní, kupní a o úschově, případně jiných smluv
 7. Podáme návrh na vklad a budeme sledovat průběh vkladového řízení
 8. Zabezpečíme výplatu kupní ceny z úschovy
 9. Provedeme předání nemovitosti

Pro kupující :

 1. Zajistíme Vám vypracování nabídek hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření se spolupracujícími bankami a finančními institucemi
 2. Sepíšeme zprostředkovatelskou smlouvu s kupujícím
 3. Dodáme Vám aktuální výpis Listu vlastnictví, kopii katastrální mapy, případně jiné listiny
 4. Přichystáme podklady pro vypracování smluv u advokáta
 5. Dohlédneme na součinnost při připomínkování a podpisu smlouvy předkupní, kupní a o úschově, případně jiných smluv
 6. Zabezpečíme uložení kupní ceny prostřednictvím vázaného účtu u advokáta
 7. Podáme návrh na vklad a budeme sledovat průběh vkladového řízení
 8. Provedeme předání nemovitosti a převod všech energií